Aamni Mintam Okhi Ridam-Kulung Language

केडी रेम्निसिङ कुलुङ अधिकृत, महाकुलुङ गाउपलिका II आम्नी मीन्ताम् ओखी रीदाम् II Ep_118

141 Views  |  March 30, 2021

केडी रेम्निसिङ कुलुङ अधिकृत, महाकुलुङ गाउपलिका II आम्नी मीन्ताम् ओखी रीदाम् II Ep_118