Aamni Mintam Okhi Ridam-Kulung Language

मानु वालाखाम कुलुङसँग समसामयिक भलाकुसारी || आम्नी मिन्ताम् ओखी रिदाम् || Ep_123

312 Views  |  August 17, 2021

मानु वालाखाम कुलुङसँग समसामयिक भलाकुसारी || आम्नी मिन्ताम् ओखी रिदाम् || Ep_123