Aamni Mintam Okhi Ridam-Kulung Language

जनगणनामा राई नलेखि जाति र भाषामा कुलुङ लेखाैं र लेखाउ चन्द्रसिंह कुलुङ II Ep_128

922 Views  |  June 10, 2022

जनगणनामा राई नलेखि जाति र भाषामा कुलुङ लेखाैं र लेखाउ चन्द्रसिंह कुलुङ II Ep_128