Aamni Mintam Okhi Ridam-Kulung Language

वडा सदस्य धन कुमार कुलुङसंग आम्नी मीन्ताम ओखी रीदाममा समसामयिक संवाद II Ajaya Kulung II Ep_141

120 Views  |  August 06, 2023

वडा सदस्य धन कुमार कुलुङसंग आम्नी मीन्ताम ओखी रीदाममा समसामयिक संवाद II Ajaya Kulung II Ep_141