Aamni Mintam Okhi Ridam-Kulung Language

सिक्किममा आम्नी मीन्ताम ओखी रीदामको टिमद्वारा कुलुङ पुर्खा Ambirman Kulung ज्युसँगको संवाद II Ep_167

442 Views  |  March 25, 2024

सिक्किममा आम्नी मीन्ताम ओखी रीदामको टिमद्वारा कुलुङ पुर्खा Ambirman Kulung ज्युसँगको संवाद II Ep_167