Aamni Mintam Okhi Ridam-Kulung Language

सिक्किममा रहनु भएका कुलु पुर्खा धन बहादुर कुलुङ र हार्कामाया पिदिसै कुलुङ भाषामा कुरा गर्दै IIEp_168

191 Views  |  April 25, 2024

सिक्किममा रहनु भएका कुलु पुर्खा धन बहादुर कुलुङ र हार्कामाया पिदिसै कुलुङ भाषामा कुरा गर्दै IIEp_168