Aamni Mintam Okhi Ridam-Kulung Language

सिक्किममा नन्दुराम ङोपोचो कुलुङसँग आम्नी मीन्ताम ओखी रीदामको टिमद्वारा गरिएको कुराकानी II Ep_170

201 Views  |  April 25, 2024

सिक्किममा नन्दुराम ङोपोचो कुलुङसँग आम्नी मीन्ताम ओखी रीदामको टिमद्वारा गरिएको कुराकानी II Ep_170