Aamni Mintam Okhi Ridam-Kulung Language

कुलु पुर्खा टेककुमार थिम्रा कुलुङ र बगत बहादुर थोरेप्पा आम्नी मीन्ताम ओखी रीदाममा II Ep_171

305 Views  |  April 25, 2024

कुलु पुर्खा टेककुमार थिम्रा कुलुङ र बगत बहादुर थोरेप्पा आम्नी मीन्ताम ओखी रीदाममा II Ep_171