Celebrity Fun Talk

कलाकारहरुले अवार्ड किन्न खोजेको देखेर आयोजक परे छक्क को कलाकारले अवार्ड मागे?

780 Views  |  November 11, 2019

कलाकारहरुले अवार्ड किन्न खोजेको देखेर आयोजक परे छक्क को कलाकारले अवार्ड मागे?