Chali Gochali (Tharu Language Program)

मोर्चालाई थाकसको नेतृत्वमा आएर आन्दोलन गर्न आग्रह गर्छौं ।थाकस उपत्यका समिति अध्यक्ष Suman Chaudhary On Chali Gochali With Urmila Gamwa Tharu Epi - 32

1627 Views  |  February 20, 2020

मोर्चालाई थाकसको नेतृत्वमा आएर आन्दोलन गर्न आग्रह गर्छौं ।थाकस उपत्यका समिति अध्यक्ष Suman Chaudhary On Chali Gochali With Urmila Gamwa Tharu Epi - 32