Duila Mhendo (Tamang Language Program)

तामाङला मुक्तिदा लागिरी ल्हुइ पिन्बारी तयार मुला–कमानसिंह लामा, ङ्हाच्छाला सांसद÷राजदुत

72 Views  |  October 30, 2019

तामाङला मुक्तिदा लागिरी ल्हुइ पिन्बारी तयार मुला–कमानसिंह लामा, ङ्हाच्छाला सांसद÷राजदुत