Duila Mhendo (Tamang Language Program)

नेकपा न्हाङला विवादसेन सरकारसे गे लाबारी आखाम्बा हिन्ना –दिलमान पाख्रीन–ङ्हाच्छाला कानून लोन्पो ।

252 Views  |  November 10, 2019

नेकपा न्हाङला विवादसेन सरकारसे गे लाबारी आखाम्बा हिन्ना –दिलमान पाख्रीन–ङ्हाच्छाला कानून लोन्पो ।