Duila Mhendo (Tamang Language Program)

“ख्लासी आनिउ” च्यासामचे तामाङ चलचित्रलाफिरी गोबारी खाम्ला–अरुण घिसिङ, निर्माता÷निर्देशक

399 Views  |  February 27, 2020

“ख्लासी आनिउ” च्यासामचे तामाङ चलचित्रलाफिरी गोबारी खाम्ला–अरुण घिसिङ, निर्माता÷निर्देशक