Duila Mhendo (Tamang Language Program)

खाडी ह्युलरी गे लाबा म्हिदा च्याबा दृष्ट्रिकोण पोतोला । तिर्थ थिङ, निवर्तमान चोहो, नेपाल प्रवासी तामाङ समाज कतार । Tirtha Thing On Duila mhendo with Mayalu Tamang

233 Views  |  June 24, 2019

खाडी ह्युलरी गे लाबा म्हिदा च्याबा दृष्ट्रिकोण पोतोला । तिर्थ थिङ, निवर्तमान चोहो, नेपाल प्रवासी तामाङ समाज कतार ।