Indigenous Talk

जनजाति भित्रकै केही व्यक्तिहरु लम्पसार पारेको कारण आन्दोलन कमजोर भएको छ ः डा. ओम गुरुङ Ep 94

1198 Views  |  September 23, 2019

जनजाति भित्रकै केही व्यक्तिहरु लम्पसार पारेको कारण आन्दोलन कमजोर भएको छ ः डा. ओम गुरुङ Ep 94