Indigenous Voice

इन्डिजिनियस टेलिभिजनको अन्तरक्रिया || सबै क्षेत्रमा पहिचानको आन्दोलन || Dolma Sherpa || Indigenous

191 Views  |  July 27, 2022

इन्डिजिनियस टेलिभिजनको अन्तरक्रिया || सबै क्षेत्रमा पहिचानको आन्दोलन || Dolma Sherpa || Indigenous