Indigenous Voice

निर्वाचनमा उम्मेद्वारलाई एमसीए नेपालको विद्युत प्रसारण लाइनको मार्ग परिबर्तन गर्न मतदाताको शर्त

170 Views  |  April 18, 2023

निर्वाचनमा उम्मेद्वारलाई एमसीए नेपालको विद्युत प्रसारण लाइनको मार्ग परिबर्तन गर्न मतदाताको शर्त