Indigenous Voice

राष्ट्रिय जनगणनाको नतिजा सच्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता । केही जातिहरु जनगणनाबाट खुशी ||

235 Views  |  June 26, 2023

राष्ट्रिय जनगणनाको नतिजा सच्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता । केही जातिहरु जनगणनाबाट खुशी ||