Indigenous Voice

indgenous voice || तमु गुरुङको ल्होसारको रमझम ।। ताम्बा प्रशिक्षण र गण्डकी प्रदेशका साँसदहरुको भनाई

170 Views  |  January 10, 2024

indgenous voice || तमु गुरुङको ल्होसारको रमझम ।। ताम्बा प्रशिक्षण र गण्डकी प्रदेशका साँसदहरुको भनाई