Management Talk

बजेटको अन्तिम समयमा ठेकेदारहरुलाई पूँजी चुक्ता गर्ने व्यवस्था सरकारले फेर्नु पर्छ: Dr. Parthibeshwar

47 Views  |  June 23, 2024

बजेटको अन्तिम समयमा ठेकेदारहरुलाई पूँजी चुक्ता गर्ने व्यवस्था सरकारले फेर्नु पर्छ: Dr. Parthibeshwar