Management Talk

बजेट सहि ठाउमा खर्च हुनपर्छ, तर निती/कार्यान्वयनले आशा गर्ने ठाउँ दिएको छैन: Dilli Raj Khanal IIEp36

55 Views  |  June 23, 2024

बजेट सहि ठाउमा खर्च हुनपर्छ, तर निती/कार्यान्वयनले आशा गर्ने ठाउँ दिएको छैन: Dilli Raj Khanal IIEp36