Niko Sare - Thami Language

नेपाल थामी समाजका सल्लाहकार "जगतमान थामी" सँगको कुराकानी || Niko Sare II Ep_30

326 Views  |  January 07, 2022

नेपाल थामी समाजका सल्लाहकार "जगतमान थामी" सँगको कुराकानी || Niko Sare II Ep_30