Nirantar Bahas

SHERPA DEBATE | पर्यटन, व्यापार र परम्परागत पेशाको चिन्ता | गेल्जे लामा शेर्पा | kumar Yatru | -119

383 Views  |  August 14, 2022

SHERPA DEBATE | पर्यटन, व्यापार र परम्परागत पेशाको चिन्ता | गेल्जे लामा शेर्पा | kumar Yatru | -119