Sthaniya Nirvachan 2079

स्थानीय तहमा अल्पसंख्यक याक्खाहरुलाई अवसरबाट नै पाखा लगाइदैछ || Lil Rogu || Kirat Yakkhya Chhumma

536 Views  |  May 31, 2022

स्थानीय तहमा अल्पसंख्यक याक्खाहरुलाई अवसरबाट नै पाखा लगाइदैछ || Lil Rogu || Kirat Yakkhya Chhumma