Sthaniya Sashan (स्थानीय शासन)

दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका, जिरी नगरपालिका र कालिञ्चोक गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षको एकै आवाज । LG

253 Views  |  October 02, 2020

दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका, जिरी नगरपालिका र कालिञ्चोक गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षको एकै आवाज । LG