Sambodhi Marg

बिदेशमा हाम्रै गुरुहरुले बुद्ध भारतमा जन्मेको हो भन्दा दु:ख लाग्छ "खेन्पो मेन्ला फुन्जोक" II Ep_37

384 Views  |  August 21, 2022

बिदेशमा हाम्रै गुरुहरुले बुद्ध भारतमा जन्मेको हो भन्दा दु:ख लाग्छ "खेन्पो मेन्ला फुन्जोक" II Ep_37