Sambodhi Marg

ज्ञान वज्र रिन्पोछेबाट दिर्घायु अभिषेक तथा शरणगमन, वोधिचित्तको बिषयमा प्रवचन् कार्यक्रम सपन्न IEp_55

153 Views  |  April 25, 2023

ज्ञान वज्र रिन्पोछेबाट दिर्घायु अभिषेक तथा शरणगमन, वोधिचित्तको बिषयमा प्रवचन् कार्यक्रम सपन्न IEp_55