Sherwi Ngenthin Gi Lyarim

ग्याल्पो ल्होसार उत्सव होइन || खेन्पो ङवाङ वोसेर लामा_प्रमुख लामा, साम्देन छ्योलीङ गुम्बा

282 Views  |  June 04, 2023

ग्याल्पो ल्होसार उत्सव होइन || खेन्पो ङवाङ वोसेर लामा_प्रमुख लामा, साम्देन छ्योलीङ गुम्बा