Sherwi Ngenthin Gi Lyarim

Sherpa epi 114 ||लाक्पा ठिलेन शेर्पा (हिमाली कान्छा)_प्रमुख संयोजक, १६ औं ब्रज गुरु मन्त्र जप ||

131 Views  |  June 04, 2023

Sherpa epi 114 ||लाक्पा ठिलेन शेर्पा (हिमाली कान्छा)_प्रमुख संयोजक, १६ औं ब्रज गुरु मन्त्र जप ||