Sthaniya Nirvachan 2079

स्वतन्त्र उम्मेद्वार बिद्या श्रेष्ठको दावी, म संग जनअभिमत छ । With Mayalu Lama || Bidhya Shrestha

556 Views  |  May 31, 2022

स्वतन्त्र उम्मेद्वार बिद्या श्रेष्ठको दावी, म संग जनअभिमत छ । With Mayalu Lama || Bidhya Shrestha