Tamu Hyula (Gurung Language)

गुरुङहरुमा पनि भेग अनुसार भाषा रितितिथी फरक छ,यसलाई एक साथ ल्याउन कसरी सकिन्छ? "कर्ण बहादुर गुरुङ"

498 Views  |  September 02, 2022

गुरुङहरुमा पनि भेग अनुसार भाषा रितितिथी फरक छ,यसलाई एक साथ ल्याउन कसरी सकिन्छ? "कर्ण बहादुर गुरुङ"