Tamu Hyula (Gurung Language)

तमु ह्युलमा तमुस्यो ह्युल छोंज धिं गुरुङ महिला राष्ट्रिय परिषद समुद्घाटन समारोह IIAnitaGurungIIEp_14

364 Views  |  January 25, 2023

तमु ह्युलमा तमुस्यो ह्युल छोंज धिं गुरुङ महिला राष्ट्रिय परिषद समुद्घाटन समारोह IIAnitaGurungIIEp_14