Tamu Hyula (Gurung Language)

आमाको सम्झनामा गाएको गीतले आज मलाई स्थापित गायिका बनायो-सिता गुरुङII SitaGurungII AnitaGurungIIEp_16

346 Views  |  January 25, 2023

आमाको सम्झनामा गाएको गीतले आज मलाई स्थापित गायिका बनायो-सिता गुरुङII SitaGurungII AnitaGurungIIEp_16