Tamu Hyula (Gurung Language)

तमु ल्होछार ( तमु नयाँ बर्ष ) को केही झलकहरु कार्यक्रम तमू हयुलमा II Anita Gurung II Ep_18

285 Views  |  January 25, 2023

तमु ल्होछार ( तमु नयाँ बर्ष ) को केही झलकहरु कार्यक्रम तमू हयुलमा II Anita Gurung II Ep_18